Arena Personal AS logotype

Vi som jobber i Arena Personal

Arena Personal er eksperter på bemanning og rekruttering. I Norge har vi hovedkontor på Bryn i Oslo.

Arena Personal AS er et selskap under Arenakoncernen AB, sammen med Arbetslivsresurs AS, Impact AS, Arena Personal AB og Arbetslivsresurs AB.

Kontor, administrasjon og marked

Andre medarbeidere